Stupine - Izgradnja stambeno-poslovnog objekta

Stupine - Izgradnja stambeno-poslovnog objekta

Термобельемужское купити

Шукайте інформацію за фразою "термобельемужское купити"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі термобельемужское купити

Що Ви можете знайти на YouTube:

Stupine - Izgradnja stambeno-poslovnog objekta

Статті по фразі термобельемужское купити

Які статті можна знайти на Google по фразі термобельемужское купити:

Planirano je uređenje i unapređenje unutar blokovskih površina i dvorišta - ozelenjavanje, uklanjanje neprimerenih objekata, uređenje prostora za odmor, druženje i igru dece.

Predviđeno je i unapređenje postojećeg karaktera, vizuelnog identiteta i ambijenta bloka, kroz uvođenje novih sadržaja i planirane intervencije na postojećim objektima i izgradnje novih objekata.

Inicijativu za izradu Plana pokrenulo je preduzeće Petrohem d.o.o, iz Beograda, u cilju stvaranja planskog osnova za definisanje javnog interesa, stvaranje planskih mogućnosti i obezbeđivanje kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju, odnosno, dogradnju postojećih objekata.

Dominantnu planiranu namenu čine mešoviti gradski centri, u kojima je planirana izgradnja komercijalnih, poslovnih i stambenih objekata sa poslovanjem u prizemlju.

- U postojećim objektima poželjno je planirati transformaciju prizemlja, suterena i eventualno ostalih etaža u poslovne i javne sadržaje. Nova izgradnja na pojedinačnim parcelama podrazumeva izgradnju kako poslovnih tako i stambenih objekata sa obaveznim poslovanjem u prizemlju. Predlaže se maksimalna spratnost novih objekata prizemlje, šest spratova i povučen sprat (P+6+Ps). Dogradnju i rekonstrukciju postojećih objekata treba planirati u skladu sa statičkim mogućnostima objekata i mogućnostima rešavanja parkiranja - navedeno je u Planu.

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Rige od Fere i Strahinjića Bana obaviće se u Gradskoj upravi od 25. jula do 8. avgusta.

Source: http://www.manaraga.ru/catalog/odezhda/termobele
Интернет-магазин:

+7 (343) 311-22-03 (доб. 125,112,105)

E-mail: [email protected]

+7 (343) 311-22-03 (доб. 131,133)

E-mail: [email protected]

Source: http://www.ekapija.com/website/sr/page/1496017/Na-Dor%C4%87olu-u-Cara-Du%C5%A1ana-planirana-izgradnja-stambeno-poslovnih-objekata-Novogradnja-u-centru-Beograda

http://militarycenter.com.ua